ردکردن این

میلگرد آجدار16میانه شاخه 12 متری A3

میلگرد آجدار16میانه شاخه 12 متری A3

سایز

16

استاندارد

A3

واحد

کیلوگرم

کارخانه

میانه

15,800 تومان

نمودار قیمت میلگرد آجدار16میانه شاخه 12 متری A3