ردکردن این

میلگرد آجدار16میانه شاخه 12 متری A3

سایز

16

استاندارد

A3

واحد

کیلوگرم

کارخانه

میانه

تماس بگیرید

نمودار قیمت میلگرد آجدار16میانه شاخه 12 متری A3