ردکردن این

میلگرد آجدار16 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3

میلگرد آجدار16 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3

سایز

16

استاندارد

A3

واحد

کیلوگرم

کارخانه

امیر کبیر خزر

15,700 تومان

نمودار قیمت میلگرد آجدار16 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3