ردکردن این

میلگرد آجدار16 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3

میلگرد آجدار16 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3

سایز

16

استاندارد

A3

واحد

کیلوگرم

کارخانه

امیر کبیر خزر

تماس بگیرید

نمودار قیمت میلگرد آجدار16 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3