ردکردن این

میلگرد آجدار16 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3

سایز

16

استاندارد

A3

واحد

کیلوگرم

کارخانه

امیر کبیر خزر

17,550 تومان

نمودار قیمت میلگرد آجدار16 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3