ردکردن این

میلگرد آجدار18راد همدان شاخه 12 متری A2

میلگرد آجدار18راد همدان شاخه 12 متری A2

سایز

18

استاندارد

A2

واحد

کیلوگرم

کارخانه

راد همدان

16,035 تومان

نمودار قیمت میلگرد آجدار18راد همدان شاخه 12 متری A2