ردکردن این

میلگرد آجدار18راد همدان شاخه 12 متری A3

سایز

18

استاندارد

A3

واحد

کیلوگرم

کارخانه

راد همدان

18,795 تومان

نمودار قیمت میلگرد آجدار18راد همدان شاخه 12 متری A3