ردکردن این

میلگرد آجدار18میانه شاخه 12 متری A3

میلگرد آجدار18میانه شاخه 12 متری A3

سایز

18

استاندارد

A3

واحد

کیلوگرم

کارخانه

میانه

17,500 تومان

نمودار قیمت میلگرد آجدار18میانه شاخه 12 متری A3