ردکردن این

میلگرد آجدار18 میانه شاخه 12 متری A3

سایز

18

استاندارد

A3

واحد

کیلوگرم

کارخانه

میانه

تماس بگیرید

نمودار قیمت میلگرد آجدار18 میانه شاخه 12 متری A3