ردکردن این

میلگرد آجدار18 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3

میلگرد آجدار18 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3

سایز

18

استاندارد

A3

واحد

کیلوگرم

کارخانه

امیر کبیر خزر

تماس بگیرید

نمودار قیمت میلگرد آجدار18 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3