ردکردن این

میلگرد آجدار20راد همدان شاخه 12 متری A2

میلگرد آجدار20راد همدان شاخه 12 متری A2

سایز

20

استاندارد

A2

واحد

کیلوگرم

کارخانه

راد همدان

16,425 تومان

نمودار قیمت میلگرد آجدار20راد همدان شاخه 12 متری A2