ردکردن این

میلگرد آجدار20راد همدان شاخه 12 متری A3

سایز

20

استاندارد

A3

واحد

کیلوگرم

کارخانه

راد همدان

18,795 تومان

نمودار قیمت میلگرد آجدار20راد همدان شاخه 12 متری A3