ردکردن این

میلگرد آجدار20میانه شاخه 12 متری A3

میلگرد آجدار20میانه شاخه 12 متری A3

سایز

20

استاندارد

A3

واحد

کیلوگرم

کارخانه

میانه

تماس بگیرید

نمودار قیمت میلگرد آجدار20میانه شاخه 12 متری A3