ردکردن این

میلگرد آجدار20 میانه شاخه 12 متری A3

سایز

20

استاندارد

A3

واحد

کیلوگرم

کارخانه

میانه

تماس بگیرید

نمودار قیمت میلگرد آجدار20 میانه شاخه 12 متری A3