ردکردن این

میلگرد آجدار20میانه شاخه 12 متری A3

میلگرد آجدار20میانه شاخه 12 متری A3

سایز

20

استاندارد

A3

واحد

کیلوگرم

کارخانه

میانه

17,500 تومان

نمودار قیمت میلگرد آجدار20میانه شاخه 12 متری A3