ردکردن این

میلگرد آجدار22راد همدان شاخه 12 متری A2

میلگرد آجدار22راد همدان شاخه 12 متری A2

سایز

22

استاندارد

A2

واحد

کیلوگرم

کارخانه

راد همدان

تماس بگیرید

نمودار قیمت میلگرد آجدار22راد همدان شاخه 12 متری A2