ردکردن این

میلگرد آجدار22راد همدان شاخه 12 متری A2

میلگرد آجدار22راد همدان شاخه 12 متری A2

سایز

22

استاندارد

A2

واحد

کیلوگرم

کارخانه

راد همدان

16,425 تومان

نمودار قیمت میلگرد آجدار22راد همدان شاخه 12 متری A2