ردکردن این

میلگرد آجدار22میانه شاخه 12 متری A3

میلگرد آجدار22میانه شاخه 12 متری A3

سایز

22

استاندارد

A3

واحد

کیلوگرم

کارخانه

میانه

15,800 تومان

نمودار قیمت میلگرد آجدار22میانه شاخه 12 متری A3