ردکردن این

میلگرد آجدار22 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3

سایز

22

استاندارد

A3

واحد

کیلوگرم

کارخانه

امیر کبیر خزر

تماس بگیرید

نمودار قیمت میلگرد آجدار22 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3