ردکردن این

میلگرد آجدار22 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3

سایز

22

استاندارد

A3

واحد

کیلوگرم

کارخانه

امیر کبیر خزر

15,650 تومان

نمودار قیمت میلگرد آجدار22 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3

[suncode_price_chart]