ردکردن این

میلگرد آجدار25راد همدان شاخه 12 متری A2

میلگرد آجدار25راد همدان شاخه 12 متری A2

سایز

25

استاندارد

A2

واحد

کیلوگرم

کارخانه

راد همدان

تماس بگیرید

نمودار قیمت میلگرد آجدار25راد همدان شاخه 12 متری A2