ردکردن این

میلگرد آجدار25راد همدان شاخه 12 متری A3

سایز

25

استاندارد

A3

واحد

کیلوگرم

کارخانه

راد همدان

18,845 تومان

نمودار قیمت میلگرد آجدار25راد همدان شاخه 12 متری A3