ردکردن این

میلگرد آجدار25راد همدان شاخه 12 متری A3

میلگرد آجدار25راد همدان شاخه 12 متری A3

سایز

25

استاندارد

A2

واحد

کیلوگرم

کارخانه

راد همدان

159,550 تومان

نمودار قیمت میلگرد آجدار25راد همدان شاخه 12 متری A3