ردکردن این

میلگرد آجدار25میانه شاخه 12 متری A3

میلگرد آجدار25میانه شاخه 12 متری A3

سایز

25

استاندارد

A3

واحد

کیلوگرم

کارخانه

میانه

17,500 تومان

نمودار قیمت میلگرد آجدار25میانه شاخه 12 متری A3