ردکردن این

میلگرد آجدار25 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3

میلگرد آجدار25 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3

سایز

22

استاندارد

A3

واحد

کیلوگرم

کارخانه

امیر کبیر خزر

تماس بگیرید

نمودار قیمت میلگرد آجدار25 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3