ردکردن این

میلگرد آجدار25 فایکو شاخه 12 متری A3

میلگرد آجدار25 فایکو شاخه 12 متری A3

سایز

25

استاندارد

A3

واحد

کیلوگرم

کارخانه

فایکو

تماس بگیرید

نمودار قیمت میلگرد آجدار25 فایکو شاخه 12 متری A3