ردکردن این

میلگرد آجدار25 فایکو شاخه 12 متری A3

میلگرد آجدار25 فایکو شاخه 12 متری A3

سایز

25

استاندارد

A3

واحد

کیلوگرم

کارخانه

فایکو

15,150 تومان

نمودار قیمت میلگرد آجدار25 فایکو شاخه 12 متری A3

[suncode_price_chart]