ردکردن این

میلگرد آجدار25 فایکو شاخه 12 متری A3

سایز

25

استاندارد

A3

واحد

کیلوگرم

کارخانه

فایکو

تماس بگیرید

نمودار قیمت میلگرد آجدار25 فایکو شاخه 12 متری A3