ردکردن این

میلگرد آجدار28راد همدان شاخه 12 متری A2

میلگرد آجدار28راد همدان شاخه 12 متری A2

سایز

28

استاندارد

A2

واحد

کیلوگرم

کارخانه

راد همدان

تماس بگیرید

نمودار قیمت میلگرد آجدار28راد همدان شاخه 12 متری A2