ردکردن این

میلگرد آجدار28راد همدان شاخه 12 متری A3

سایز

28

استاندارد

A3

واحد

کیلوگرم

کارخانه

راد همدان

18,845 تومان

نمودار قیمت میلگرد آجدار28راد همدان شاخه 12 متری A3