ردکردن این

میلگرد آجدار28میانه شاخه 12 متری A3

میلگرد آجدار28میانه شاخه 12 متری A3

سایز

28

استاندارد

A3

واحد

کیلوگرم

کارخانه

میانه

15,800 تومان

نمودار قیمت میلگرد آجدار28میانه شاخه 12 متری A3