ردکردن این

میلگرد آجدار28 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3

سایز

28

استاندارد

A3

واحد

کیلوگرم

کارخانه

امیر کبیر خزر

تماس بگیرید

نمودار قیمت میلگرد آجدار28 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3