ردکردن این

میلگرد آجدار32راد همدان شاخه 12 متری A3

سایز

32

استاندارد

A3

واحد

کیلوگرم

کارخانه

راد همدان

تماس بگیرید

نمودار قیمت میلگرد آجدار32راد همدان شاخه 12 متری A3