ردکردن این

میلگرد آجدار32راد همدان شاخه 12 متری A2

میلگرد آجدار32راد همدان شاخه 12 متری A2

سایز

32

استاندارد

A2

واحد

کیلوگرم

کارخانه

راد همدان

18,405 تومان

نمودار قیمت میلگرد آجدار32راد همدان شاخه 12 متری A2