ردکردن این

میلگرد آجدار32میانه شاخه 12 متری A3

میلگرد آجدار32میانه شاخه 12 متری A3

سایز

32

استاندارد

A3

واحد

کیلوگرم

کارخانه

میانه

15,800 تومان

نمودار قیمت میلگرد آجدار32میانه شاخه 12 متری A3