ردکردن این

میلگرد آجدار32میانه شاخه 12 متری A3

میلگرد آجدار32میانه شاخه 12 متری A3

سایز

32

استاندارد

A3

واحد

کیلوگرم

کارخانه

میانه

تماس بگیرید

نمودار قیمت میلگرد آجدار32میانه شاخه 12 متری A3