ردکردن این

میلگرد آجدار8 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A2

میلگرد آجدار8 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A2

سایز

8

استاندارد

A2

واحد

کیلوگرم

کارخانه

امیر کبیر خزر

18,300 تومان

نمودار قیمت میلگرد آجدار8 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A2