ردکردن این

میلگرد آجدار8 راد همدان شاخه 12 متری A2

میلگرد آجدار8 راد همدان شاخه 12 متری A2

سایز

8

استاندارد

A2

واحد

کیلوگرم

کارخانه

راد همدان

17,025 تومان

نمودار قیمت میلگرد آجدار8 راد همدان شاخه 12 متری A2