ردکردن این

میلگرد ساده 20 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A1

میلگرد ساده 20 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A1

کارخانه

ذوب آهن اصفهان

سایز

20

حالت

شاخه

واحد

کیلوگرم

استاندارد

A1

برای قیمت تماس بگیرید

نمودار قیمت میلگرد ساده 20 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A1