ردکردن این

میلگرد ساده 32ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A1

میلگرد ساده 32ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A1

کارخانه

ذوب آهن اصفهان

سایز

32

حالت

شاخه

واحد

کیلوگرم

استاندارد

A1

برای قیمت تماس بگیرید

نمودار قیمت میلگرد ساده 32ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A1