ردکردن این

میلگرد ساده 10 شاخه 6 متری A1

سایز

10

استاندارد

A1

واحد

کیلوگرم

تماس بگیرید

نمودار قیمت میلگرد ساده 10 شاخه 6 متری A1