ردکردن این

میلگرد ساده 16 شاخه 6 متری A1

سایز

16

استاندارد

A1

واحد

کیلوگرم

تماس بگیرید

نمودار قیمت میلگرد ساده 16 شاخه 6 متری A1