ردکردن این

میلگرد ساده 8 شاخه 6 متری A1

سایز

8

استاندارد

A1

واحد

کیلوگرم

تماس بگیرید

نمودار قیمت میلگرد ساده 8 شاخه 6 متری A1