ردکردن این

محاسبه گر آنلاین

قیمت میلگرد ساده امروز

نامکارخانهاستانداردسایزواحدقیمتنمودار قیمتتاریخ بروزرسانی
میلگرد ساده 10 شاخه 6 متری A1A110کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۳۷خرید
میلگرد ساده 12 شاخه 6 متری A1A112کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۳۷خرید
میلگرد ساده 16 شاخه 6 متری A1A116کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۳۷خرید
میلگرد ساده 8 شاخه 6 متری A1A18کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۳۸خرید

میلگرد ساده