ردکردن این

ورق رنگی ۰٫۱۸ چین ۱۰۰۰ نارنجی رول

ورق رنگی ۰٫۱۸ چین ۱۰۰۰ نارنجی رول

رنگ

نارنجی

کارخانه

چین

ضخامت

0.18

واحد

کیلوگرم

عرض

1000

تماس بگیرید

نمودار قیمت ورق رنگی ۰٫۱۸ چین ۱۰۰۰ نارنجی رول