ردکردن این

ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ آبی رول

ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ آبی رول

رنگ

آبی

کارخانه

فولاد مبارکه

ضخامت

0.5

واحد

کیلوگرم

عرض

1250

تماس بگیرید

نمودار قیمت ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ آبی رول