ردکردن این

ورق رنگی 0/25 نارنجی 1000 چین

ورق رنگی 0/25 نارنجی 1000 چین

رنگ

نارنجی

کارخانه

چین

ضخامت

0.25

واحد

کیلوگرم

عرض

1000

تماس بگیرید

نمودار قیمت ورق رنگی 0/25 نارنجی 1000 چین