ردکردن این

ورق رنگی 0/35 سفید 1000 چین

ورق رنگی 0/35 سفید 1000 چین

رنگ

سفید

کارخانه

چین

ضخامت

0.35

واحد

کیلوگرم

عرض

1000

تماس بگیرید

نمودار قیمت ورق رنگی 0/35 سفید 1000 چین