ردکردن این

ورق رنگی 0/40 سفید 1000 هفت الماس

ورق رنگی 0/40 سفید 1000 هفت الماس

رنگ

سفید

کارخانه

هفت الماس

ضخامت

0.40

واحد

کیلوگرم

عرض

1000

تماس بگیرید

نمودار قیمت ورق رنگی 0/40 سفید 1000 هفت الماس