ردکردن این

ورق رنگی 0/40 پرتقالی 1000 چین

ورق رنگی 0/40 پرتقالی 1000 چین

رنگ

پرتغالی

کارخانه

چین

ضخامت

0.40

واحد

کیلوگرم

عرض

1000

تماس بگیرید

نمودار قیمت ورق رنگی 0/40 پرتقالی 1000 چین