ردکردن این

ورق رنگی 0/48 سفید 1250 هفت الماس

ورق رنگی 0/48 سفید 1250 هفت الماس

رنگ

سفید

کارخانه

هفت الماس

ضخامت

0.48

واحد

کیلوگرم

عرض

1250

تماس بگیرید

نمودار قیمت ورق رنگی 0/48 سفید 1250 هفت الماس