ردکردن این

ورق رنگی 0/48 پرتقالی 1250 هفت الماس

ورق رنگی 0/48 پرتقالی 1250 هفت الماس

رنگ

پرتغالی

کارخانه

هفت الماس

ضخامت

0.48

واحد

کیلوگرم

عرض

1250

33,600 تومان

نمودار قیمت ورق رنگی 0/48 پرتقالی 1250 هفت الماس

[suncode_price_chart]