ردکردن این

ورق رنگی 0/50 سفید1000 فولاد مبارکه

ورق رنگی 0/50 سفید1000 فولاد مبارکه

رنگ

سفید

کارخانه

فولاد مبارکه

ضخامت

0.50

واحد

کیلوگرم

عرض

1000

تماس بگیرید

نمودار قیمت ورق رنگی 0/50 سفید1000 فولاد مبارکه