ردکردن این

ورق رنگی 0/50 کرم 1250 فولاد مبارکه

ورق رنگی 0/50 کرم 1250 فولاد مبارکه

رنگ

کرم

کارخانه

فولاد مبارکه

ضخامت

0.50

واحد

کیلوگرم

عرض

1250

تماس بگیرید

نمودار قیمت ورق رنگی 0/50 کرم 1250 فولاد مبارکه