ردکردن این

ورق رنگی 0/80 سفید 1250 چین

ورق رنگی 0/80 سفید 1250 چین

رنگ

سفید

کارخانه

چین

ضخامت

0.80

واحد

کیلوگرم

عرض

1250

تماس بگیرید

نمودار قیمت ورق رنگی 0/80 سفید 1250 چین