ردکردن این

ورق روغنی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

کارخانه

فولاد مبارکه

ضخامت

0.4

واحد

کیلوگرم

عرض

1000

تماس بگیرید

نمودار قیمت ورق روغنی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران