ردکردن این

ورق روغنی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول st 14 بنگاه تهران

ورق روغنی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول st 14 بنگاه تهران

کارخانه

فولاد مبارکه

ضخامت

0.5

واحد

کیلوگرم

عرض

1000

تماس بگیرید

نمودار قیمت ورق روغنی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول st 14 بنگاه تهران