ردکردن این

ورق روغنی ۰٫۶ عرض ۱۰۰۰ رول

ورق روغنی ۰٫۶ عرض ۱۰۰۰ رول

ضخامت

0.6

واحد

کیلوگرم

عرض

1000

برای قیمت تماس بگیرید

نمودار قیمت ورق روغنی ۰٫۶ عرض ۱۰۰۰ رول