ردکردن این

ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه ۲۰۰۰*۱۰۰۰ شیت ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه ۲۰۰۰*۱۰۰۰ شیت ST12 بنگاه تهران

کارخانه

فولاد مبارکه

ضخامت

1

واحد

کیلوگرم

عرض

1000

تماس بگیرید

نمودار قیمت ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه ۲۰۰۰*۱۰۰۰ شیت ST12 بنگاه تهران