ردکردن این

ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST37 کارخانه

ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST37 کارخانه

کارخانه

فولاد مبارکه

ضخامت

3

واحد

کیلوگرم

عرض

1000

تماس بگیرید

نمودار قیمت ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST37 کارخانه