ردکردن این

ورق سیاه 2 فولاد مبارکه ۱000 رول

ورق سیاه 2 فولاد مبارکه ۱000 رول

کارخانه

فولاد مبارکه

ضخامت

2

واحد

کیلوگرم

عرض

1000

برای قیمت تماس بگیرید

نمودار قیمت ورق سیاه 2 فولاد مبارکه ۱000 رول