ردکردن این

ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000*2000 برش خورده ST37 بنگاه تهران

ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000*2000 برش خورده ST37 بنگاه تهران

کارخانه

فولاد مبارکه

ضخامت

2

واحد

کیلوگرم

عرض

1000

برای قیمت تماس بگیرید

نمودار قیمت ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000*2000 برش خورده ST37 بنگاه تهران