ردکردن این

ورق گالوانیزه ۰٫۴ شهرکرد ۱۰۰۰ رول

ورق گالوانیزه ۰٫۴ شهرکرد ۱۰۰۰ رول

کارخانه

شهرکرد

ضخامت

0.4

واحد

کیلوگرم

حالت

رول

عرض

1000

تماس بگیرید

نمودار قیمت ورق گالوانیزه ۰٫۴ شهرکرد ۱۰۰۰ رول