ردکردن این

ورق گالوانیزه ۰٫۵ شهریار تبریز ۱۰۰۰ رول

ورق گالوانیزه ۰٫۵ شهریار تبریز ۱۰۰۰ رول

کارخانه

شهریار تبریز

ضخامت

0.5

واحد

کیلوگرم

حالت

رول

عرض

1000

تماس بگیرید

نمودار قیمت ورق گالوانیزه ۰٫۵ شهریار تبریز ۱۰۰۰ رول