ردکردن این

ورق گالوانیزه ۰٫42 کاشان 1000

ورق گالوانیزه ۰٫42 کاشان 1000

کارخانه

کاشان

ضخامت

0.42

واحد

کیلوگرم

حالت

ورق

عرض

1000

تماس بگیرید

نمودار قیمت ورق گالوانیزه ۰٫42 کاشان 1000