ردکردن این

ورق گالوانیزه ۰٫45 کاشان ۱250 رول

ورق گالوانیزه ۰٫45 کاشان ۱250 رول

کارخانه

کاشان

ضخامت

0.45

واحد

کیلوگرم

حالت

رول

عرض

1250

32,500 تومان

نمودار قیمت ورق گالوانیزه ۰٫45 کاشان ۱250 رول

[suncode_price_chart]