ردکردن این

ورق گالوانیزه ۰٫48 هفت الماس 1000 رول

ورق گالوانیزه ۰٫48 هفت الماس 1000 رول

کارخانه

هفت الماس

ضخامت

0.48

واحد

کیلوگرم

حالت

رول

عرض

1000

تماس بگیرید

نمودار قیمت ورق گالوانیزه ۰٫48 هفت الماس 1000 رول